درس پژوهي

اقدام پژوهي ترويج فرهنگ كتابخواني و مطالعه

اقدام پژوهي ترويج فرهنگ كتابخواني و مطالعه

فرمت فايل ورد و قابل ويرايش

تعداد صفحات مندرج در توضيحات فايل

قسمتي از فايل:اقدام پژوهي ترويج فرهنگ كتابخواني و مطالعه

 

چكيده
دو عنصر اساسي معلم و دانش آموز در امر آموزشي و يادگيري وجود دارد و يادگيري مستلزم تعامل فعال و مؤثر بين اين دو عنصر مي‌باشد.

تاكنون در مورد راهبردهاي آموزشي و روش‌هاي تدريس معلم تحقيقات خوبي صورت گرفته است و معلمان در دوره‌هاي مختلف با روش‌ها و راهبردهاي آموزشي آشنا مي‌شوند.

ولي به عنصر اساسي ديگر فرايند آموزش ويادگيري يعني دانش آموز وروشها و راهبردهاي يادگيري او توجه چنداني صورت نگرفته است.
امروزه جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان و كمك به ارتقاي عملكرد تحصيلي آنان به عنوان يك اصل مهم در نظام آموزشي هر جامعه مورد نظر است.

در واقع اساس منطقي آموزش بر اين اصل استوار است كه به دانش آموزان ياد بدهيم چگونه ياد بگيرند، چگونه به خاطر بسپارند و چگونه مساله حل كنند.

واژگان كليدي: مطالعه – يادگيري – افت تحصيلي – دانش آموز

 


لينك دانلود:

اقدام پژوهي ترويج فرهنگ كتابخواني و مطالعهادامهـ مطلبـ | نظرات (0)
برچسب: ، اقدام پژوهي كتابخواني، اقدام پژوهي درمورد كتابخواني، اقدام پژوهي كتاب و كتابخواني، اقدام پژوهي كتاب، اقدام پژوهي كتابخانه، اقدام پژوهي كتاب وكتاب خواني، اقدام پژوهي در مورد كتابخانه، اقدام پژوهي در مورد كتابخواني، اقدام پژوهي پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي آموزگار پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي ابتدايي پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي برتر كشوري پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي به صورت ورد كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي جديد كتابخواني و مطالعه روزانه كتابهاي غير درسي، اقدام پژوهي چند نمونه كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي چيست؟، اقدام پژوهي در مقطع ابتدايي پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي در مورد كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي رايگان پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي سال 97 پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي آموزگار پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي ابتدايي پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي با موضوع كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي برتر كشوري پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي به صورت ورد كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي جديد كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي در مقطع ابتدايي پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي در مورد كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي درباره كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي رايگان پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي سال 96 پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي فرهنگيان كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي مقطع ابتدايي كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي نمونه كشوري پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي هاي انجام شده، اقدام پژوهي هاي برتر استاني درباره كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي هاي برتر پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي هاي برتر كشوري درباره كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي هاي برگزيده كشوري كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي هاي نمونه پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي پايه دوم ابتدايي، اقدام پژوهي چند نمونه كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي چيست؟، اقدام پژوهي كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، اقدام پژوهي يك آموزگار پايه دوم، دانلود اقدام پژوهي آموزگار دوم، دانلود اقدام پژوهي ابتدايي با فرمت word، دانلود اقدام پژوهي به صورت ورد، دانلود اقدام پژوهي فرهنگيان پايه دوم ابتدايي، دانلود اقدام پژوهي هاي برتر كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، دانلود اقدام پژوهي پايه دوم ابتدايي، دانلود رايگان مقالات اقدام پژوهي درباره تشويق به مطالعه كتابهاي درسي و غير درسي، دانلود عناوين اقدام پژوهي، دانلود فايل اقدام پژوهي پايه دوم ابتدايي، دانلود فايل ورد اقدام پژوهي كتابخواني و مطالعه روزانه كتاب هاي غير درسي، دانلود فرم خام اقدام پژوهي، دانلود فرمت اقدام پژوهي، دانلود نمونه هاي اقدام پژوهي، چگونه اقدام پژوهي بنويسيم؟، گزارش اقدام پژوهي پايه دوم،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

آخرین مطالب ارسالی

نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصيرت حسيني
دانلود پروژه مهر 97
دانلود پروژه مهر 97-98
دانلود نمونه كامل پروژه مهر 97 مدارس ابتدايي و متوسطه براي سال تحصيلي 97-98
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت سنجش آغازين
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون هاي تيمز
ضمن خدمت ارزشيابي كيفي توصيفي
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشيابي كيفي توصيفي
نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ريزي آموزشي
نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشيابي كيفي توصيفي

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان